Junta

La Junta Directiva del C.E. Moià actualment està formada per les següents persones:

President: Paco Moral
Vicepresident: Sebastià Prat
Secretari: Moisès Arisa
Tresorer: Lluís Colomé
Manteniment: Lluís Ferrer
Secció Futbol: Sebastià Prat
Secció Natació: Roger Sison
Secció Pàdel: Martí Carrascosa
Secció Tennis: Tomàs Colomer

Comunicació: Núria Arisa

Vocals:

Àlex Casals

Bernat Garcia de Mendoza